Verzenden

* Verzending vindt plaats binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling van de artikelen plus de verzendkosten.

* Amenzing zal ervoor zorgen dat de artikelen in een deugdelijke verpakking worden verzonden.

* Amenzing verzend alle pakketten met Track en Trace.

* De verzendkosten zijn voor uw rekening en bedragen Euro 3,95 per verzending. Dit geldt alleen voor leveringen binnen Nederland. Voor verzendingen naar het buitenland gelden aparte tarieven.

* Indien u in Nederland woonachtig bent kunt u op rekening
bestellen (kosten €2,50) en dan zijn de navolgende voorwaarden van toepassing: Maximaal bestelbedrag € 300
 
   - Bij een totaal openstaand factuurbedrag van € 300 kunnen    nieuwe bestellingen op rekening pas worden geplaatst na betaling van de voorgaande bestelling(en)

   - Bij afwijkingen van het bovenstaande kunt u vanzelfsprekend een andere betaaloptie kiezen
   - de betalingsconditie is 14 dagen na factuurdatum.

   - Alle rechten uit hoofde van de vorderingen zijn door ons
overgedragen aan McFactor BV die de inning van uw betaling zal verzorgen.

Uw gegevens worden getoetst en geregistreerd bij McFactor die deze gegevens uitsluitend gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van (toekomstige) orders in de
uitvoering van het acceptatiebeleid van de bij haar aangesloten organisaties. U verklaart zich akkoord met het feit dat uw
kredietwaardigheid zal worden getoetst bij Mcfactor en Experian. McFactor behoudt zich het recht voor om uw verzoek voor betalen op rekening te weigeren, hetzij om administratieve hetzij om andere redenen. In dat geval kunt u kiezen voor een andere betaaloptie. Indien u nadere informatie wenst over de reden waarom u niet op rekening kunt bestellen gelieve u: uitsluitend schriftelijk contact op te nemen met McFactor via servicedesk@mcfactor.com

   - Herinneringskosten: bij niet tijdige betaling wordt het te betalen bedrag verhoogd met administratiekosten.

   - Incassobureau: Indien er na betalingsherinnering niet wordt overgegaan tot betaling zult u schriftelijk in gebreke worden gesteld. Indien ook dan betaling uitblijft, zal de vordering uit handen worden gegeven bij ons incassobureau. Alle daaraan verbonden kosten waaronder de wettelijke rente- komen voor rekening van de koper.

   - Door kennisname van deze Algemene Voorwaarden verklaart u bekend te zijn met de betalingsvoorwaarden en met het feit dat genoemde extra kosten in rekening zullen worden gebracht bij niet tijdige betaling.

   - Indien u bestellingen welke u met factuur gekocht heeft
retourneert, blijven de administratiekosten en de verzendkosten voor uw rekening.

   - Indien u bestellingen welke u met factuur bestelt heeft binnen 1 dag annuleert hoeft u geen administratiekosten of verzendkosten te betalen. Deze bestellingen worden namelijk binnen een dag
verzonden.

* Wij verzenden onze pakketten met Post NL.